Odchovy

Vrh C

Bor z Otova dvoru  x Ota zo Striebornej zátoky

IPO 3, ZVV 2           SVV 1

Vrh B

Gino z Podskalky  X  Ota zo Striebornej zátoky

SVV 2, IPO 1             SVV 1

Vrh A

Chester Betkin dvor  x Aska Ľachmanda

IPO 3, SchH 3            IPO 3

WUSV 2002